Klasztor Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów

Dobrze zachowany, jeden z najstarszych klasztorów benedyktyńskich w Polsce. Zbudowany w XI w. przez zakon na wzgórzu północno-wschodniego brzegu Jeziora Mogileńskiego. Historia klasztoru jest bardzo ciekawa i warta uwagi. Odegrał on w średniowieczu ogromną rolę w chrystianizacji Mazowsza i Pomorza. Od 1880 roku w klasztorze znajdował się szpital. W 1940-41 przetrzymywani byli jeńcy angielscy. Później…